ยินดีต้อนรับ...พื้นที่การเรียนรู้พรุลานควาย

โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนและเครือข่าย
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูพรุลานควายอย่างยั่งยืน[เว็บไซต์หน้าหลักโครงการฯ]

[เรียนรู้ระบบสารสนเทศพรุลานควาย]

[เรียนรู้พรุลานควายเสมือนจริง]


ข้อมูลเปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียมปี พ.ศ. 2527 (1984) และ ปี พ.ศ. 2561 (2018)
เลื่อนแถบเพื่อนสไลด์ดูภาพการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลเปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียมปี พ.ศ. 2528 (1985) และ ปี พ.ศ. 2564 (2021)
เลื่อนแถบเพื่อนสไลด์ดูภาพการเปลี่ยนแปลง


คลิกเพื่อเปิดูความเป็นแปลงจากอดีตถึงปัจจุบัน คัดลอกพิกัดใส่ในช่องค้นหา 6.589237,101.425930